Produkter och Tjänster

Tjänsterna och programmen planeras utgående från kundens specifika behov och målsättningar med beaktande gruppens sammansättning och specifika önskemål. Således kan företaget erbjuda rätt anpassade och dimensionerade upplevelse, äventyrs, rekreations, samt pedagogiska produkter & tjänster. En kort presentation av de populäraste aktiviteterna och tjänsterna i närregionen

Guidning på: Svenska, Finska, Engelska och Franska

Nära nog alla ovannämda produktmoduler kan kombineras inbördes när mångsidigare program planeras.Tack vare ett fungerande guide-nätverk har företaget beredskap att mottaga även större grupper.

BE OM OFFERT

Kajak-och kanotpaddling

Kajakpaddling på havet samt i skärgården. Kanadensarpaddling främst på mera skyddade vatten: dvs. åar, älvar och insjöar.

Utflykter & vandringar

Kortare utflykter, naturstigar, vandringarbåtturer till Kvarkens fyrholmar, natur-fotografering, svamputflykter, sparkstöttingsamt snöskoturer.

Fiske

Pilkfiske samt traditionellt mete.

Lägerskolor

Lägerskol-program: allt från en-dags program till flere dagars program-helheter.

Team-Work

Äventyrs och uppgiftsbanor, team work, samtgruppdynamiska program till företagsgrupper samt privata sällskap av varierande ålder och gruppstorlek.

Precisions aktiviteter

Pilbåge, blåsrör, luftvapen-skytte, kniv,- yxkastning.

Gaia Events

Det omfattande utbudet av olika friluftsprodukter samt kompetens inom friluftsbranschen garanterar högklassiga tjänster samt minnesrika upplevelser.

Be om offert