Utflykter och tjänster

Utflykter, naturstigar- och längre vandringar och båtutflykter i Kvarkens skärgård, svamputflykter.

Båtturer i Kvarkens yttre skärgård

Gruppstorlek max. 12 pers./båt (större grupper enligt avtal) Turens längd: (beroende på besöksmål 4-6 tim. - 1 dag) Att observera: Väderreservation

Guidade båtturer till forna lots- och sjöbevakningsstationer, fyrar och naturstationer.
Besöksmål: Valsörarna. Ritgrund, Rödgrynnorna, Mickelsörarna, Norrskär samt Rönnskär.

Mitt företag genomför i samarbete med lokala båtförare/företagare en minnesvärd båtutflykt åt er grupp. Ni får en sakkunnig guidning innehållande intressant fakta om den unika yttre skärgårdens världsarvs-natur, om geologin/geologiska processer och områdets särdrag. Historia om fyrar, sjöbevakningsstationernas olika skeenden, lokalhistoria samt andra historiska händelseförlopp i det valda besöksmålet. Under utflykten bereds möjlighet till bespisning.

Utflykter i Kvarkens världsarv

Gruppstorlek: 5-30 pers. (större grupper enligt avtal) Programmets längd: Naturstig, kortare utflykt vanligen 2-3tim. En lite längre utflykt med tillhörande paus för färdkost/korvgrillning & kaffe får man räkna med 4-6 tim.

Under utflykten får ni intressant information om bla. den unika naturen och särdragen i Kvarkens världsarv, om geologin/geologiska processer, växter, djurlivet, den lokala kulturen samt områdets historia. Om så önskas även annat för naturstigen anpassat program.

Vandringsleder på fastlandet och i Värdsarvs-området.

Gruppstorlek 5-30 pers. (större grupper enligt avtal) Programmets längd: (beroende på besöksmål 6 tim - 1dag)

Programmets innehåll: I princip som på naturstigen men med fokusering på det valda områdets särdrag /miljö. Vandrings-sträckorna är avsevärt längre än på naturstigar och tar flere timmar i anspråk.

Vandring innehållande övernattning

Gruppstorlek: 5-15 pers (större grupper enligt avtal) Programmets längd: Beroende på objekt: 1 dag till flere dagars program. Vandringsområde: Yttre /inre skärgården alternativt på fastlandet.

Övernattning i terrängen, antingen i tält, vindskydd, eller om möjligt, beroende på ruttval, i hyrd stuga. Möjlighet till alternativa program tex, kajak/kanotpaddling, överlevnads-teknik: orientering, nödföda, bivackering, vattenförsörjning samt praktiska övningar i vildmarks-teknik. Utformning av det slutgiltiga programmet samt eventuellt behov av specialutrustning enligt överenskommelse.

Snöskoutflykter/naturstigar på fastlandet och i Kvarkenskärgården

Snöskoutflykter av varierande längd både i terräng samt på Kvarkenisarna Gruppstorlek: max 20 pers Programmets längd enligt avtal (vanligen1-6 tim.) Programmet likartat som på naturvandringar/stigar sommartid (Se: Naturstigar/utflykter)

När snöskoutflykten sker på isen innehåller programmet fakta angående områdets sub-arktiska förhållanden, iskunskap, instruering i trygg färd på is, hypothermi mm.

Visste du att de flesta tjänst-moduler kan vid behov kombineras. Ta kontakt så hjälper vi dig med arrangemanget.

BE OFFERT

Sparkstöttingturer på isen eller i terräng.

Personantal max. 20 pers. Tidpunkt december/januari -mars/april Turer av olika längd : 2 tim - 1 dag
Område: Vasa och Korsholms skärgård samt Kvarkenregionen.

Möjlighet till en enastående upplevelse! Sätt brodden på foten samt isdubbarna runt halsen, och ila ut i havsörnens och sälens rike! Med lite tur och bra före kan ni i yttre skägården uppleva, i bästa fall se eller höra dem båda under samma färd. - Sparkstöttingturer förutsätter ett bra isläge, med säkra, jämna och helst helt snöfria isar varför sannolikheten för goda förhållanden infaller normalt i slutet av december / början av januari , samt under vårvintern, när snö-täcket smält bort.

Sparkstöttingturer i terräng lyckas också förvånansvärt bra tack vare plastmedar vilka monteras på sparken. Speciellt under vårvintern vid skarsnö är det fullt möjligt att företa sig en tur i lämplig terräng. Man har tom. flere gånger bestigit Halti fjäll i Lappland med hjälp av sparkstötting! Utrustning samt rutter och ev. spec.arrangemang enl. avtal.