Kajak-och kanotpaddling

Paddlingsturer anordnas även på annan ort, varvid eventuella tilläggstjänster eller pecial-arrangemang, ss. bespisning, logi, transport av utrustning etc. avtalas separat.

Kajak Paddling

Personantal: Max. 10 pers.+guide (små grupper samt > 10 pers. enligt avtal.)

kanot och kajak paddlingPaddlingsturens längd: 2-6 tim. (inkl. paddlingsinstruktioner/skolning) Möjlighet till längre paddlingsturer i skärgården innefattande övernattning, tex. veckoslut.

Paddlingsområde: Vasa skärgård samt Kvarkenregionen. Områdena varierar enligt gruppens storlek, ålder, kondition, erfarenhet och paddelvana.

Programbeskrivning: All utrustning samt hyror ingår (kajak. spraydeck, paddel, flytväst, mm.) - Kort historik om kajakens ursprung och användning som färdmedel, varefter paddlings-skolning: genomgång av utrustningen, grundläggande användning av paddeln och paddeltekniker, bemästring av kajaken, handlande vid nödsituation, kantring, kamraträddning , hypotermi mm. samt genomgång av övriga viktiga säkerhetsaspekter före paddlingsfärden.

Paddling (kanadensare)

Personantal: max. 16 personer+guide (små grupper samt > 16 pers enligt avtal).

kajak och kanotpaddling

 

Paddlingsturens längd:inkl. instruktioner 2-6 tim . Även längre turer anordnas.

Paddlingsområde: Hela Kvarken-regionen, främst i skyddad skärgård, åar, älvar och insjövatten. Områdena varierar enligt gruppens storlek, ålder, kondition, erfarenhet och paddelvana.

Programbeskrivning: I tjänsten ingår all utrustning samt hyror (kanot, paddel, flytväst, mm.). Kort historik om kanotens ursprung och användning som färdmedel, samt paddlings-skolning: genomgång av utrustningen, grundläggande paddeltekniker, bemästring av kanoten, handlande vid nödsituation, kantring, kamraträddning, hypotermi mm. samt genomgång av övriga viktiga säkerhetsaspekter före paddlingsfärden

 

BE om offert

Vill du ha hjälp med att kombinera olika moduler, eller frågor angående innehållet av en typisk paddlingstur/utflykt. Ta kontakt så skräddarsyr vi ett passande koncept.

Du kan fortsätta att läsa eller gå till tjänsterna.