Yhteisöllisyysohjelmat - ryhmädynaamiset tehtäväradat

Ryhmäkoko 10-30 henk.
Ohjelman kesto: yleensä 1-3 tuntia ryhmän koosta riippuen. 

Suuremmat ryhmät tai pitempikestoiset ohjelmat sopimuksen mukaan.

Ohjelma voi sisältää erilaisia momentteja joihin liittyy esim. eriasteista fyysistä toimintaa, luonto tietoutta, erä-, kädentaitoja, näppäryys ja ns. "aivovoimistelua" ym. eli pulmien-ratkontaa eri vaikeusastein. Osioita voidaan hyödyntää moduleittain tai niitä vapaasti yhdistellen jolloin voidaan luoda tuote-kokonaisuus joka parhaiten vastaa asiakkaan toiveita ja tavoitteita.

Seikkailurata (matalaköysirata)

Ryhmäkoko 10-20 henk. 
Kesto yleensä 1-3 tuntia 

Seikkailurata suunnitellaan ja laaditaan tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti kohderyhmälle sopivaksi, niin että se vaikeus-asteeltaan ja haasteelli-suudeltaan on sopusoinnussa ryhmän koon, ikärakenteen ja fyysisen valmiuden kanssa. Sopii näinollen lähes kaiken ikäisille.