Lägerskol-program i Kvarken- samt i Österbotten-regionen.

Tidpunkt: Från vår till höst. Personantal: 10-60 pers (större grupper enligt avtal). Programmets längd: 1-5 dagar

Lägerskol-program med 20 års erfarenhet

Programmets längd: allt från en-dags lägerskola till flere dagars programhelheter. Programmen planeras utgående från målgruppens behov och önskningar. Genom att utnyttja de produktmoduler och aktiviteter företaget erbjuder kan en mångsidig programhelhet skräddarsys.

De flesta sommar-aktitviteterna kan enligt val kombineras när ett längre samt mångsidigare program planeras. Ofta inverkar gruppens sammansättning och storlek på valet att kombinera flere produktmoduler och tjänster.

Så uppnås en helhet med vars hjälp man kan uppfylla individuella intressen i en och samma grupp, skapande härmed ett gott slutresultat.

Enligt önskan kan även annat, för lägerskolor passande program planeras. Företaget har som samarbets-parners olika arrangörer som bedriver lägerskol-verksamhet och erbjuder bla. logi och bespisning.

BE OFFERT