Precisions aktiviteter

Gruppstorlek: 5-15 pers. (större grupper enligt avtal) Programmets längd: Vanligen 2-3 tim. (beroende bla. på gruppstorlek samt val av redskap) Alternativ: Pilbåge, blåsrör, luftvapen-skytte, kniv,- yxkastning

Oftast genomförs precisionsaktiviteterna så, att deltagarna indelas i mindre grupper vilka förflyttar sig mellan yx-, knivkastning, luftvapen samt blåsrör varvid alla medverkande får pröva på de olika precisions-grenarna under en och samma aktivitet.

Pilbågsskytte kräver en mera ingående instruering varför den i regel utförs som en enskild aktivitet.

BE OFFERT