TeamWork - Gruppdynamiska aktiviteter och uppgiftsbanor

Gruppstorlek: 10-30 pers. (större grupper enligt avtal)
Programmets längd: Vanligen 1-3 tim.

(beroende på gruppens stolek, kan vid behov förlängas)

Aktiviteten kan innehålla olika moment i vilka det ingår tex. fysisk aktivitet av varierande nivå, natur-kunskap, utelivs-färdigheter, sinnrikhet samt sk. ”hjärngymnastik”. Mao. problemlösning av varierande svårighetsgrad. Man kan välja en sektion eller kombinera flera moduler varvid man skapar en helhet som bäst motsvarar gruppens målsättningar och önskemål

Äventyrsbanor (lågrepsbana)

Gruppstorlek 10-20 pers.
(större grupper enligt avtal)
Programmets längd: Vanligen 1-3 tim. (beroende på gruppstorlek samt banans beskaffenhet).

Äventyrsbanorna planeras och konstrueras individuellt enligt kundens önskemål så att den till svårighetsgrad och utmaning motsvarar och är i harmoni med målgruppens storlek, åldersstruktur och fysiska färdigheter. Äventyrsbanorna passar således så gott som alla åldersgrupper.