Upplevelsetjänster sedan 1998

Tjänsterna (Aktiviteterna) är tillgängliga året om, med ett utbud av mångsidiga naturupplevelse- och programtjänster i Kvarken-regionen samt i övriga Finland.

till tjänster